Disse fem beskrivelsene skal gi retning for den nye visjonen vår.
Hva uttrykker best DINE ønsker for framtidas Hamar?

Klikk på beskrivelsen som passer best for deg, eller velg «Min beskrivelse» hvis du vil skrive din egen.

Medvirkningsperioden for VisjonHamar er avsluttet. Vi har fått mange gode innspill, og vi takker for det gode engasjementet. Nå gleder vi oss til å presentere Hamars nye visjon når den blir ferdig utarbeidet.

Hilsen Hamar kommune